0

Handlekurven din er tom.

Returer og angrerett

Returer og betingelser

 

1. Returnerer for produksjonsfeil.

Brukeren kan komme tilbake til THE INDIAN FACE, ethvert produkt som har en produksjonsfeil. Under hensyntagen til arten av de avtalte produktene vil brukeren ha en periode på en måned å kommunisere med THE INDIAN FACE mangelen på samsvar med dem. Hvis denne perioden overskrides, vil brukeren påta seg eventuelle skader.

For å formalisere returen må brukeren kontakte THE INDIAN FACE innen en måned til adressekontakten @ theindianface .com, som indikerer produktet eller produktene som skal returneres, vedlegger et fotografi og en detaljert liste over manglene som er funnet der

Når THE INDIAN FACE har mottatt kommunikasjonen fra brukeren, vil den informere deg innen 3-5 virkedager om du vil returnere produktet eller ikke. I tilfelle returen fortsetter, THE INDIAN FACE Det vil indikere for brukeren hvordan du samler inn eller sender det mangelfulle produktet til sine kontorer / lager.

Hvert produkt som skal returneres må være ubrukt og med alle etiketter, emballasje og eventuelt dokumentasjon og originale tilbehørselementer som fulgte med. Hvis brukeren ikke fortsetter på denne måten, THE INDIAN FACE forbeholder seg retten til å nekte returen.

Når produktet er mottatt og manglene er bekreftet, THE INDIAN FACE vil gi brukeren muligheten til å erstatte produktet med et annet med identiske egenskaper, med mindre dette alternativet er objektivt umulig eller uforholdsmessig THE INDIAN FACE.

I tilfelle at på grunn av mangel på lager, et annet produkt med identiske egenskaper ikke kunne sendes, kan Bruker velge å avslutte kontrakten (det vil si tilbakebetaling av de betalte beløp) eller be om forsendelse av en annen modell som brukeren velger frivillig.

Leveringen av produktet med identiske egenskaper eller den nye modellen som Bruker velger, vil være foretatt i løpet av de neste 3-5 virkedagene fra datoen da THE INDIAN FACE Brukeren vil bekrefte erstatning av det mangelfulle produktet eller forsendelsen av den nye modellen.

Erstatning, sending av en ny modell eller oppsigelse av kontrakten vil ikke innebære ekstra utgifter for brukeren.   

Hvis brukeren sier opp kontrakten, THE INDIAN FACE vil gjennomføre tilbakebetaling av hele beløpet som er betalt til brukeren for kjøp av det mangelfulle produktet.

THE INDIAN FACE informerer brukerne om at betegnelsen for tilbakelevering av de betalte beløp vil avhenge av betalingsmetoden som brukeren ville ha brukt ved kjøp av produktet.

2. Jeg trekning.

I tilfelle at Brukeren ikke er fornøyd med produktene mottatt i hans ordre, vil Brukeren, i samsvar med den generelle loven for forsvar av forbrukere og brukere, ha en periode på fjorten (15) kalenderdager til å returnere helheten av bestillingen, eller hvis du foretrekker det, kan du returnere noen av produktene som utgjør den totale bestillingen og alt uten straff og uten behov for å oppgi årsakene.

Brukeren må imidlertid bære de direkte kostnadene for retur til THE INDIAN FACE, enten du returnerer bestillingen i sin helhet eller bestemmer deg for å returnere bare noen av produktene i ordren.

For å formalisere returen må du kontakte THE INDIAN FACE på adressekontakten @ theindianface .com, ved å sende et utfylt uttaksskjema som følger disse vilkårene som vedlegg 1. Ved mottak av nevnte kommunikasjon, THE INDIAN FACE Det vil indikere måten å sende ordren til sine kontorer eller lager.

 

THE INDIAN FACE er ikke ansvarlig for budfirmaet som brukeren leier inn for å returnere ordren. I denne forstand, THE INDIAN FACE anbefaler brukeren det krever at budfirmaet skal gi deg leveringsbevis når kureren har deponert produktet på kontorene til THE INDIAN FACE, slik at brukeren er klar over at produktet er levert riktig THE INDIAN FACE. THE INDIAN FACE er ikke ansvarlig for adressen der Bruker sender ordren om retur. Det bør alltid være vårt kontor når det gjelder Europa. Hvis vi ikke hadde en leveringsbekreftelse og brukeren ikke presenterte en leveringskvittering, THE INDIAN FACE ville ikke være ansvarlig for tapet, og det vil være brukeren som måtte kreve transportselskapet som hadde kontrakt.

Kostnadene for å returnere bestillingen (for eksempel fraktkostnader via budfirmaer) vil bli belastet direkte av brukeren.

Produktet må være ubrukt og med alle etiketter, emballasje og eventuelt dokumentasjon og originale tilbehørselementer som fulgte med. Hvis brukeren ikke fortsetter på denne måten, eller hvis produktet har fått noen skader, aksepterer brukeren at produktet kan lide avskrivninger eller at THE INDIAN FACE  retur kan bli nektet.

gang THE INDIAN FACE Sjekk at ordren er i god stand, THE INDIAN FACE vil fortsette å returnere de totale beløpene som er betalt av brukeren.

Hvis brukeren bestemmer seg for å returnere bestillingen i sin helhet, THE INDIAN FACE vil returnere til brukeren alle beløpene som han ville ha betalt, og hvis han bare returnerte noen av produktene, vil bare den delen som tilsvarer disse produktene bli returnert.

THE INDIAN FACE informerer brukerne om at betegnelsen for tilbakelevering av de betalte beløp vil avhenge av betalingsmetoden som brukeren ville ha brukt ved kjøp av produktet. I alle fall THE INDIAN FACE vil returnere betalte beløp så snart som mulig, og i alle fall innen 14 kalenderdager etter datoen det returnerte produktet ble mottatt.

 

Produktutvekslingspolicy

THE INDIAN FACE innrømmer ikke endringen mellom et produkt kjøpt av brukeren for et annet produkt som tilbys på nettstedet.

I tilfelle at Bruker ønsker å gjøre endringen i et produkt, må de utøve sin angrerett over det samme som fastsatt i pkt. 6.2 og deretter kjøpe det nye produktet de ønsker.